Program wspierania uczniów uzdolnionych
 
 
Kształcenie uczniów uzdolnionych to jeden z priorytetów polityki oświatowej Miasta Opola. Uchwałą nr LII/987/22 z dnia 31 marca 2022 r. oraz Uchwałą nr LII/988/22 z dnia 31 marca 2022 r. Rada Miasta Opola przyjęła „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola” oraz Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola”.

Program obejmuje wielokierunkowe działania, których realizacja prowadzić będzie do wspierania edukacji uzdolnionych uczniów opolskich szkół. Główne cele Programu to: wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań, stwarzanie możliwości udziału w różnych formach współzawodnictwa w zakresie wiedzy, sportu i osiągnięć artystycznych, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej, stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół Miasta Opola, a także promowanie wśród dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców potrzeby wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju ich uzdolnień i talentów.

Program przewiduje następujące formy wsparcia: Nagrodę edukacyjną Prezydenta Miasta Opola, tytuł „Opolski Orzeł”, List gratulacyjny, Wsparcie materialne oraz Stypendia branżowe dla uczniów branżowych szkół I stopnia. Adresatami Programu są uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola. Działania wynikające z Programu będą realizowane w oparciu o przyjęty przez Radę Miasta Opola „Regulamin przyznawania poszczególnych form wspierania uzdolnionych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych Miasta Opola”.

Sprawy związane z realizacją Programu prowadzone są w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Opola.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 77 40 22 980, adres e-mail:
oswiata@um.opole.pl


Załączniki:

  
 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS