"Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO - obszar III"
 
 
Szkoła uczestniczy w projekcie „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”

nr RPOP.09.01.02-16-0008/15 realizowany w ramach Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu realizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu:

Kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych poprzez:

- zajęcia dodatkowe realizowane w szkole
- zajęcia organizowane w miejscach edukacji bezpośredniej:

  • Opolskim Teatrze Lalki i Aktora
  • „Zaczarowanym świecie”

Nauczania za pomocą metody eksperymentu

Korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Indywidualizacji pracy z uczniem

Więcej szczegółów pod adresami:

  
 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS