"Dobry Start" dla uczniów klas pierwszych
 
 


Program wyrównywania szans edukacyjnych „Dobry Start” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych

W celu otrzymania wsparcia materialnego w wysokości 500,00 zł. należy złożyć wniosek do Dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019 do dnia 17 września 2018 r.

Wsparcie materialne udzielane jest uczniom zamieszkałym w Opolu, uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych.

Wsparcie materialne jest udzielane w formie refundacji wydatków mających na celu wyrównywanie szans w zakresie rozwoju umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci, ponoszonych na:

1. zajęcia dodatkowe, w tym: językowe, sportowe, artystyczne i inne;
2. gry, w tym gry edukacyjne;
3. półkolonie w okresie wakacji,
4. bilety wstępu dla dziecka i opiekunów, do instytucji nauki, kultury, sportu i rekreacji;
5. biurko, krzesło, tornister, plecak i inne artykuły szkolne;
6. literaturę i czasopisma dziecięce;
7. literaturę specjalistyczną dla rodziców dotyczącą problematyki wychowania i rozwoju dziecka;
8. pomoce wspierające proces edukacyjny, w tym: atlasy, encyklopedie, instrumenty muzyczne, tablet, komputer, łyżwy, rower, piłka itp.
9. zajęcia i sprzęt wspomagający rozwój i edukację uczniów niepełnosprawnych.

Refundacji nie podlegają wydatki poniesione na: odzież dla uczniów, zabawki, noclegi na wczasach, kolonie, obozy wyjazdowe, xboxy, itp.

Refundacji podlegają wydatki poniesione w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.

Refundacja poniesionych wydatków następuje na podstawie przedłożonych oryginałów faktur i rachunków wystawionych imiennie na rodzica – wnioskodawcę wniosku.

Rodzic, który złożył wniosek o wsparcie materialne ucznia jest zobowiązany do przedłożenia dowodów zakupów wraz z pismem przewodnim do Dyrektora szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 roku. Rodzice, którzy złożą dokumenty po terminie nie otrzymają refundacji wydatków. Refundacji nie będą również podlegały wydatki udokumentowane na paragonach fiskalnych oraz wydatki poniesione poza wskazanym terminem.

Zwrot poniesionych wydatków dokonywany będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub w przypadku braku rachunku bankowego w formie gotówkowej.

Zwrot poniesionych wydatków zostanie dokonany jednorazowo do 30 listopada 2018 r.

W załączeniu wniosek o udzielenie wsparcia materialnego uczniom w ramach Programu, klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w celu udzielenia wsparcia materialnego w ramach Programu, oraz powyższa informacja.


Załączniki:
  
 

 ARCHIWUM STRONY INTERNETOWEJ PSP2       Lata szkolne: 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS