Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2013/2014

Informacja dotyczy szkół z siedzibą na terenie Miasta Opola, z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych  (Dz. U. z 2013 r.  poz. 818)

W dniu 18 lipca 2013 r. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”.
Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną  z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych.

Materiały dydaktyczne – to materiały wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, za pomocą których nauczyciel może realizować podstawę programową kształcenia ogólnego dla tych uczniów. Materiałami dydaktycznymi  są w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, kolorowanki, uzupełnianki, wyklejanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi kryteriami wskaż odpowiednie poniżej:

Możesz również pobrać dokument w całości poniżej i skorzystać z zamieszczonych wniosków.

 


Załączniki:


Ważne
Projekt unijny: "Fascynujący świat nauki i techologii"

Ubezpieczenie NNW w roku szkolnym 2013/2014 

 
 
 
 
 
 
 Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności. 
 

n4CMS by new4mat.com