Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 

Historia szkoły
Foto

Najważniejsze wydarzenia w historii szkoły

Listopad 1945

Powołanie do życia placówki oświatowej na szczeblu podstawowym. Kierownictwo zostaje powierzone panu Edwardowi Szostakowi.

Wrzesień 1950
Kierownictwo placówki przejmuje pani Zofia Pałecz.

Wrzesień 1953
Dyrektorem szkoły zostaje pani Wanda Wachułkowa

Wrzesień 1966
Oddanie do użytku nowego skrzydła szkoły wraz z zapleczem socjalnym oraz salą gimnastyczną. Kierownictwo szkoły powierzono
pani mgr Irenie Tyburkiewicz.

Październik 1967
Oficjalne przekazanie całego obiektu szkolnego wraz z placem rekreacyjnym. Nadanie szkole imienia Juliana Marchlewskiego.

Styczeń 1968
Utworzenie Komitetu Fundacji Sztandaru.

28 kwiecień 1968
Uroczyste przekazanie szkole sztandaru.

Wrzesień 1974
Powołanie pierwszych klas sportowych w myśl Zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 21 czerwca 1974 r.

Sierpień 1980
Dyrektorem szkoły zostaje pani mgr Joanna Wołek.

Wrzesień 1982
Kierowanie placówką powierzono pani mgr Helenie Witkiewicz.

Październik 1985
Obchody 40- lecia pracy szkoły.

Czerwiec 1986
Funkcję dyrektora szkoły przejmuje pani mgr Ryszarda Prokopowicz.

Sierpień 1989
Dyrektorem placówki zostaje pani mgr Ewa Gajek.

29 listopad 1989
Złożenie wniosku przez członków Rady Pedagogicznej o zmianę patrona szkoły.

16 listopad 1995
Nadanie szkole imienia Polskich Olimpijczyków uchwałą Rady Miasta Opola.

24 listopad 1995
Obchody 50- lecia pracy szkoły.

1 listopad 1998
Dyrektorem placówki zostaje pani mgr Bogumiła Gruszczyńska.

1 wrzesień 2007
Dyrektorem placówki zostaje pan mgr Mirosław Śnigórski.Aktualności
Nowa strona już niebawem!

Nowa strona wystartuje już niebawem. Ty możesz się z nią połączyć już teraz - kliknij na link - nowa strona.


Uwaga! nowe godziny pracy pedagoga szkolnego

 
Podstrony:  1  2  3  4