Wyprawka szkolna 2011

Zwrot kosztów podręczników dla klas I - III do kwoty 180 zł.

Kryteria:

  • dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 351 zł ( netto / na osobę),
  • dla rodzin, które nie spełniają w/w kryterium dochodowego a znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, losowej ( ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, długotrwała choroba, itp.),
  • dla uczniów z orzeczeniem do kształcenia specjalnego - klasy I - VI ( konsultacja z pedagogiem).

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie dofinansowania,
  • dowód zakupu,
  • zaświadczenie o wysokości dochodów,
  • zaświadczenie z pomocy społecznej o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych bądź nie.

Komplet dokumentacji należy złożyć do pedagoga szkolnego lub w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2011 r.

Kontakt z pedagogiem szkolnym - 77 454 28 85.Aktualności
Zebrania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na pierwsze spotkania z wychowawcami, które odbędą się 14 września (środa) br.


Pomoc materialna dla naszych uczniów na rok szkolny 2011/2012

W strefie  SZKOŁA znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla naszych uczniów.


 
Podstrony:  1  2  3 


 

 
 
 
 
 
 
 

n4CMS by new4mat.com