Kryteria wyboru beneficjentów projektu
Foto

  Kryteria wyboru beneficjentów projektu oraz warunki ich

uczestnictwa w projekcie.

 

  1. Rekrutacji uczestników dokonuje Zespół Nauczycieli, powołany Zarządzeniem Dyrektora szkoły.

  2. W skład Zespołu Nauczycieli wchodzą: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej, wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, psycholog szkolny.

  3. Rekrutacja odbywa się po rozpoznaniu potrzeb, na podstawie orzeczenia lekarza lub specjalisty, lub wskazania pedagoga szkolnego i wychowawcy.

  4. Zespół Nauczycieli, powołany do realizacji projektu opracowuje programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem. Koordynator szkolny projektu wraz z Zespołem monitoruje realizację programu i ocenia skuteczność podejmowanych oddziaływań.

  5. Informacja o terminie rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej szkoły.

  6. Rodzice zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu ich dziecka do udziału w projekcie.

  7. Rodzice ucznia zakwalifikowanego do udziału w projekcie zobowiązani są do wypełnienia „Deklaracji Uczestnictwa”, którą stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  8. Beneficjenci mają obowiązek wykazania się 75% frekwencją udziału w zajęciach.

 

Termin rekrutacji upływa z dniem 10 września 2011 r.

Rodzice zostali powiadomieni o zakwalifikowaniu ich dziecka

do udziału w programie.Aktualności
Wykaz podręczników na rok szkolny 2011/2012

znajduje się w strefie SZKOŁA. Zapraszamy na kiermasz podręczników jaki odbędzie się 20.06.2011 w godz. 13.25 - 15.30 na I piętrze.


Pomagamy córce Kasi Kaczyńskiej

Głównym celem naszych działań w tej chwili stało się wyremontowanie mieszkania gdzie razem z dziadkiem i wujkiem mieszka Nikola - córka Kasi.


 
Podstrony:  1  2  3 


 

 
 
 
 
 
 
 

n4CMS by new4mat.com