Kryteria wyboru beneficjentów projektu
Foto

  Kryteria wyboru beneficjentów projektu oraz warunki ich

uczestnictwa w projekcie.

 

  1. Rekrutacji uczestników dokonuje Zespół Nauczycieli, powołany Zarządzeniem Dyrektora szkoły.

  2. W skład Zespołu Nauczycieli wchodzą: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej, wychowawca świetlicy, pedagog szkolny, psycholog szkolny.

  3. Rekrutacja odbywa się po rozpoznaniu potrzeb, na podstawie orzeczenia lekarza lub specjalisty, lub wskazania pedagoga szkolnego i wychowawcy.

  4. Zespół Nauczycieli, powołany do realizacji projektu opracowuje programy nauczania dostosowane do potrzeb uczniów, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem. Koordynator szkolny projektu wraz z Zespołem monitoruje realizację programu i ocenia skuteczność podejmowanych oddziaływań.

  5. Informacja o terminie rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej szkoły.

  6. Rodzice zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu ich dziecka do udziału w projekcie.

  7. Rodzice ucznia zakwalifikowanego do udziału w projekcie zobowiązani są do wypełnienia „Deklaracji Uczestnictwa”, którą stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

  8. Beneficjenci mają obowiązek wykazania się 75% frekwencją udziału w zajęciach.

 

Termin rekrutacji upływa z dniem 10 września 2011 r.

Rodzice zostali powiadomieni o zakwalifikowaniu ich dziecka

do udziału w programie.Aktualności
Zebrania z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na pierwsze spotkania z wychowawcami, które odbędą się 14 września (środa) br.


Pomoc materialna dla naszych uczniów na rok szkolny 2011/2012

W strefie  SZKOŁA znajdą Państwo wszystkie informacje dotyczące pomocy materialnej dla naszych uczniów.


 
Podstrony:  1  2  3 


 

 
 
 
 
 
 
 

n4CMS by new4mat.com