Centrum Multimedialne
Foto
Foto
REGULAMIN
 
1.       Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów  edukacyjnych.
2.       Aby skorzystać z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej należy wpisać się do księgi odwiedzin.
3.       Przed przystąpieniem do pracy uczeń podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu - określa tematykę poszukiwanych informacji oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin
4.       Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.
5.       Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe (np. poszerzanie zainteresowań) jest dopuszczalne jedynie w przypadku wolnych stanowisk.
6.        Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi  i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.
7.        Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba.
8.       Czas jednorazowego korzystania ze stanowiska do 45 minut
9.       Każdy korzystający z centrum jest odpowiedzialny za udostępnione mu urządzenia  i odpowiada materialnie za wyrządzone szkody.
10.    Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
11.     Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawiać w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.
12.    W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
13.    Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
14.     Uczniowie mogą rezerwować stanowiska komputerowe.
15.    Opuszczenie stanowiska na czas dłuższy niż 15 minut bez zgłoszenia bibliotekarzowi spowoduje udostępnienie komputera innej osobie bez zabezpieczenia wyszukanych danych.
16.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy przez bibliotekarza.
17.     Stanowiska komputerowe nie są dostępne podczas przerw międzylekcyjnych (z wyjątkiem długie przerwy obiadowej)
18.    Pracę na komputerze należy zakończyć na 15 minut przed zamknięciem biblioteki.
 
 
ZABRANIA SIĘ:
 
1.       Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów i gadu-gadu/ także odwiedzania tych stron.
2.       Instalowania innych programów, dokonywania zmian w  już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
3.       Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
4.       Korzystania ze stron lub usług, w których wymagane jest zalogowanie użytkownika.
 

Załączniki:
Aktualności
Najlepsza strona

Miło nam poinformować, że nasza strona zdobyła I miejsce w konkursie organizowanych przez MODN w Opolu w  kategorii szkoły podstawowe.


Uwaga - Rodzice

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2009 - 2010 jest już dostępny w strefie SZKOŁA.

Zapraszamy!


 
Podstrony:  1  2  3  4  5 
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2008